Oppdatert

Typografi

Typografiske valg spiller en viktig rolle for en identitet og skal være et fleksibelt og anvendelig verktøy som sikrer et konsekvent, hierarkisk typografisk uttrykk for Fagne. Fontene i bruk er Söhne familien fra Klim type foundry – En robust, funksjonell og vennlig fontfamilie, og den samme som logoen er basert på. Tre vekter er tatt i bruk i identiteten for å ivareta ulike funksjoner og for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet.

Branded copy: Söhne Monospaced typeface

Söhne Monospaced er skrifttypen vi bruker for kreativ tekst og titler i ekstern kommunikasjon, i tillegg til teknisk info og liten tekst. Det er en font som reflekterer det grunnleggende i merkevaren. Den nedlastbare fonten kommer også med en kursiv-versjon for å kunne variere ved behov.

Fagne R2 typography 04

Titler: Söhne Halbfett

Söhne Halbfett er fonten som brukes i logoen, i tillegg bruker vi den til undertitler, undertekster, og praktisk informasjon som skal fremheves. Det er en moderne geometrisk font som er vennlig og imøtekommende. Den nedlastbare fonten kommer også med en kursiv-versjon for å kunne variere ved behov.

Fagne R2 typography 05

Brødtekst: Söhne Buch

For brødtekst og lengre avsnitt bruker vi skrifttypen Söhne Buch. Fonten er lett og fin, og er optimalisert for tekst som tar tid å lese. Den nedlastbare fonten kommer også med en kursiv-versjon for å kunne variere ved behov.

Fagne R2 typography 06

Font-system

Söhne Halbfett, Buch og Mono er våre merkevarefonter, og de skal helst brukes i all kommunikasjon, men i noen tilfeller er ikke det alltid mulig. Hvis merkevarefontene ikke er tilgjengelig har vi derfor definert Arial Regular / Bold som en erstatningsfont man kan falle tilbake på. Dette er også en font som er fin å bruke i intern kommunikasjon. Fonten er å finne i de aller fleste moderne operasjonssystemer, så du unngår unødvendige og dyre installasjoner på tvers av selskapet.

Fagne R2 typography 07

Hierarki

Fagne skal alltid kommunisere tydelig og konsist, , og her spiller hierarkiet for typografien vår spiller en sentral rolle. Hierarkiet tar seg av de ulike kombinasjonene av riktig font, størrelse og farge. Dette hjelper til med å skape layouter som skiller mellom ulike typer innhold, og prioritering av innhold, noe som gjør det lettere for leseren vår å navigere gjennom det vi lager.

Ulike uttak vil alltid ha ulike behov, men vi har laget et par generelle regler:

Når Monospaced og Halbfett brukes sammen burde det alltid være stor forskjell i skriftstørrelse, for å sikre at vi skiller innholdet godt nok. De kan altså eksistere sammen, men de har ulike oppgaver. Halbfett skal kommunisere praktisk innhold, mens Monospaced er bundet til kommunikasjonsinnhold og burde derfor være nærmer logoen i en layout. Under finner du to eksempler på hvordan Fagne’s typografiske hierarki ser ut.

Asset 14

Typografi i bruk

Eksempel på kombinasjon av typografi, farge og bilde.

Asset 19
Asset 20
Asset 18

Last Ned