Velkommen til
designmanualen for
Fagne visuelle identitet

I denne manualen presenterer vi det kreative konseptet og merkevare-elementene, i tillegg til verktøy, regler og retningslinjer som skal bidra til å gi den nye identiteten liv. Målet er å sikre at vi alltid fremstår tydelig, sterke og konsistente i all vår kommunikasjon; bygge en merkevare med høy anerkjennelse i alle kanaler, og bygge et helhetlig Fagne, både internt og eksternt.

Fagne har bygget, vedlikeholdt og fraktet kraft til regionen i over hundre år. Hver eneste dag, hver time og hvert sekund har vi trosset barske forhold og koblet samfunnet, bedrifter og mennesker sammen ved å sørge for at strømmen kommer fram. Det har gjort oss sterke, modige, smidige og visjonære. I framtiden skal vi fortsette å finne de beste løsningene for sikker strømforsyning. Vi skal ønske den nye fornybare tiden velkommen, tiltrekke oss nye talenter og sette innovasjon i sentrum.

Samtidig skal vi være som vi alltid har vært. Vi skal heie på hverandre og være en vennlig, generøs og engasjert samfunnsaktør med et stort hjerte for for lokalsamfunnet. Strømmen stopper aldri. Ikke vi heller. Sammen skal vi fagne framtiden.