Oppdatert

Farger

Fargene er et viktig identitetsverktøy som vi bruker på alle design- og kommunikasjonsflater. Fargepaletten til Fagne fungerer som en utvidelse av identitetsfargene til Haugaland Kraft. Dette er gjort for å sikre at de to merkevarene fungerer sammen, og for å forankre den nye merkevaren i det kjente og veletablerte.

Primærfarger

Den primære fargepaletten burde hovedsakelig bli brukt gjennom merkevarens ulike kanaler og kommunikasjonsplattformer. Hovedfargene er mørk blå og lys blå, i tillegg til en nøytral grå. Disse fargene anvendes både på bakgrunner og logo. Ved å bruke både en mørk og lys tone kommuniserer vi en balansert og pålitelig merkevare.

Til foliering av biler kan Aqua og Insignia Blue fra 3M benyttes. Dersom andre leverandører benyttes, må passende alternativer utredes ut i fra tilgjengelig produktlager.

Fagne Mørk blå
 • HEX #030a2c
 • RGB 3, 10, 44
 • CMYK 98,88,41,46
 • PMS 295 C
 • 3M Foil: Insignia Blue 100-27
Fagne Blågrønn
 • HEX #29cbb9
 • RGB 41, 203, 185
 • CMYK 85,0,22,0
 • PMS 3255 C
 • 3M Foil: Aqua 100-716
Fagne Nøytral
 • HEX #f2f2f2
 • RGB 242, 242, 242
 • CMYK 5,3,2,0
 • PMS Cool Gray 1 C

Støttefarger

Den sekundære fargepaletten skal fungere som fremhevelse, for eksempel ved fremheving av detaljer i kommunikasjonen, eller for å støtte opp grafisk. Disse fargene burde brukes med en veldig klar målsetting, og i en begrenset mengde, for å tilføre energi eller varme i ekstern kommunikasjon.

Fagne Energi
 • HEX #bcfda6
 • RGB 188, 253, 166
 • CMYK 27,0,37,0
 • PMS Neon 902 C
Fagne Varme
 • HEX #f5c153
 • RGB 245, 193, 83
 • CMYK 5,22,63,1
 • PMS 136 C

Fargehierarki og vekting

Fargen mørk blå og blågrønn er primærfargene i identiteten til Fagne. Dette betyr at begge fargene har likevekt, og de burde derfor brukes i like stor grad.

Asset 38 2x

Kombinert med støttefarger, blir identiteten fargerik og levende.

Asset 12 2x

Fargebruk

Når logoen reproduseres i farge benytter du den ene primærfargen, og bruker den motsatte fargen som bakgrunn. Dette sørger for merkevaregjenkjennelse, konsistens og lesbarhet.

Asset 14

Eksempel på logo anvendt med lysegrønn på mørk blå bakgrunn. Denne kombinasjonen av kontraster fungerer best i stor størrelse og på store formater.

Asset 15

Eksempel på logo anvendt med mørk blå på lysegrønn bakgrunn. Denne kombinasjonen av kontraster fungerer best i stor størrelse og på store formater.

Asset 17

Eksempel på logo anvendt med nøytral på mørk blå bakgrunn. Denne kombinasjonen av kontraster er ideell for små størrelser og formater.

Asset 16

Eksempel på logo anvendt med mørk blå på nøytral bakgrunn. Denne kombinasjonen av kontraster er ideell for små størrelser og formater.

Du skal aldri ta i bruk alle fargene samtidig. Primærfargepaletten skal prioriteres, og kombineres med kun én farge fra sekundærpaletten, med en en total maksgrense på tre farger anvendt samtidig.

Under finner du eksempler på et utvalg overflater i fargeprosent, og eksempel på bruk.

Asset 22 2x
Asset 24 2x
Asset 23 2x
Asset 18 2x
Asset 20 2x
Asset 19 2x

Hvis overflaten er et bilde, anbefaler vi å begrense bruken av farge til kun én. For å sikre lesbarhet bruker vi som regel mørk blå og nøytral i disse situasjonene. Dette for å øke kontrasten.

Asset 31 2x
Asset 30 2x
Asset 29 2x
Asset 21 2x
Asset 26 2x
Asset 27 2x

Universell utforming

Det er veldig viktig at kommunikasjon og service er brukervennlig og tilgjengelig for så mange mennesker som mulig, uansett evne eller funksjonshemninger. Derfor har vi ulike regler ved bruk av farge og valg av størrelse for å sikre at all kommunikasjon og alle uttak designes konsekvent.

For å sikre god lesbarhet skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast på bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, spesielt med tanke på utfordrende lysforhold. Når du jobber med små printstørrelser er det dobbelt så viktig å god fargekontrast mot bakgrunnen. Unngå å bruke lyse tone for tekst på lyse bakgrunner, og mørke toner på mørke bakgrunner.

Fargekontrast:

Kontrast er basert på lysstyrke, hvor maksimal kontrast er 21:1 for svart til hvit. Det har ingenting å si hvilken farge forgrunnen eller bakgrunn har i forhold til måling av kontrast, fordi brukervennligheten vil variere i stor grad. Svært mange brukere er lyssensitive, og vil muligens foretrekke mørk bakgrunn med lys tekst. Krav til kontrast vil avhenge av størrelse på tekst.

Stor tekst er definert som 18 pt og større, og 14 pt og større for bold teksttyper. Hvis du designer for web, og foretrekker pixel så tilsvarer 18 pt circa 24 px, og 14 pt tilsvarer circa 19 px.


WCAG 2.1 angir størrelsen for teksten:

Krav til kontrast – AA (minimum)
Stor tekst: 3.0:1 Liten tekst: 4.5:1

Krav til kontrast – AAA (anbefalt)
Stor tekst: 4.5:1 Liten tekst: 7:1

Screenshot 2021 11 02 at 13 03 32

I UI/digital kontekst er det lov å bruke mørk blå og blågrønn på både logo og tekst.

Screenshot 2021 11 02 at 13 04 07

I UI/digital kontekst er det lov å bruke mørk blå og blågrønn på både logo og tekst.

Screenshot 2021 11 02 at 13 08 06

I UI/digital kontekst er det lov å bruke mørk blå og nøytral på både logo og tekst. Dette er maksimum kontrast.

Screenshot 2021 11 02 at 13 04 22

I UI/digital kontekst er det ikke lov å bruke blågrønn og nøytral hvis det ikke gir god nok kontrast for god lesbarhet.

Last ned