Oppdatert

E-post

Når det kommer til e-post signaturen skal vi bruke font-alternativet Arial i skriftstørrelse 12, slik at vi fremstår konsistente på alle skjermer, apper, operasjonssystemer og på mobil. Som standard bruker vi også skriftstørrelse 12 for brødtekst i e-post.

E-post signaturen er satt sammen av to tekstelementer og et logo-bilde. Når du setter opp e-post signaturen din skal du sette av to tomme avsnittlinjer før og etter logo. Logoen burde settes på hvit bakgrunn for å sikre leselighet når skjerm er i Dark Mode.

Mockup Maison DD B13
New Artboard 1 copy 14

Navn og tittel burde komme før logo, etterfulgt av kontaktinformasjon. Husk å lag to tomme avsnittslinjer for mer rom til å lese mellom linjene.

New Artboard 1 copy 15

I Dark Mode vil logoen automatisk vise den hvite boksen rundt.